หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6 หน้า

กิจกรรม

#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 11.11 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุ
26 เม.ย. 2563
286
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวณัฐนีพร ปัตนัย นวก.สธ.
26 เม.ย. 2563
318
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหรือจุดคัดกรอง COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าสำนักงาน
26 เม.ย. 2563
288
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 11.18 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุ
25 เม.ย. 2563
304
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 11.43 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุ
25 เม.ย. 2563
301
วันที่ 25 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าชลประทาน ,ป้อมยามขามให
25 เม.ย. 2563
332
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายเทพา รักษาศรี เจ้าพนักงานสา
24 เม.ย. 2563
308
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าชลประทาน,ป้อมยามขามใหญ
24 เม.ย. 2563
290
วันที่ 23 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าโครงการชลประทาน ต
23 เม.ย. 2563
284
วันพฤหัส​บดีที่ 23 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวกรลิณดา ศิลาโชต
23 เม.ย. 2563
308
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอภิชญา ชาสุรีย์ นวก.สธ.ชำนาญก
22 เม.ย. 2563
324
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเเมืองอุบลราชธานี คัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดป้อมตำรวจขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ ,หน้าชลป
22 เม.ย. 2563
269
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดคัดกรองหน้าชลประทาน ตำบลเเจระเเม ,ป้อ
21 พ.ค. 2563
311
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ นักวิช
21 พ.ค. 2563
312
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดป้อมตำรวจขามใหญ่ ,
20 เม.ย. 2563
331
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอนุพันธ์ ศิริวัฒนกุล นางสุภาพร โถนะวัน น.ส.สุนิสา ทองศรี ออกปฏิบัติงานเฝ้
20 เม.ย. 2563
298
วันอาทิตย์ที่่ 19 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ น.ส.กนกวรรณ สุขอุทัย น.ส.จริยา พัฒนะ ออกปฏิบัติงานเฝ้า
19 เม.ย. 2563
333
วันที่ 19 เมษายน 2563 น นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดชลประทาน ขามใหญ่อุบลราชธานี #stopcovid #ส
19 เม.ย. 2563
316
วันที่ 18 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ สถานีขนส่ง อุบลราชธานี,หน้าชลประทาน,ป้อมยามขาม
18 เม.ย. 2563
326
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี 1.นายทศพร จันทาทอง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 2.นางอภิชญา ชาสุรีย์ นวก.สธ.ชำนาญการ
18 เม.ย. 2563
309
วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 หน้าชลประทาน, ป้อมยามขาม
17 เม.ย. 2563
292
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.จิรารัตน์ ทองอยู่ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติบัติงาน นายชนชล นาคเเนวดี ผู้ช่วย
17 เม.ย. 2563
324
วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้ นส.ปิยะนุช ทะวา และนส.สุนิสา ทองศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID
16 เม.ย. 2563
342
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นางจันทร์จิรา อ่อนผิว น.ส. ณิชาดา มีวงษ์ ออกปฏิบัติง
16 เม.ย. 2563
322
วันที่ 16 เมษายน 2563 11.00น นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมพิธีการเปิดใช้เครื่อง เทอโม คาเมร่า สแกน และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ โควิด-19 โดยท่าน วิรุจ วิชัย
16 เม.ย. 2563
337
วันที่ 15 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ปกครอง ออกปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ร่วมกับเจ้
15 เม.ย. 2563
284
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางวรรณรัตน์ ยิ่งพันธ์ นางรัชณีญา ธนสารกุล น.ส.กรลินตา ศิลาโชติ ออกปฏิบัติงานเฝ้
15 เม.ย. 2563
337
วันที่ 14 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ปกครอง ออกปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ร่วมกับเจ้
14 เม.ย. 2563
308
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายกัมปนาท ศรีพูล น.ส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ์ น.ส.ณัฐินีพร ปัตนัย ออกปฏิบัติงานเฝ้
14 เม.ย. 2563
306
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายเทพา รักษาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน น.ส.จิรารัตน์ ทองอยู่ เจ้าพ
13 เม.ย. 2563
305
วันที่ 13 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณจุดหน้าชลประทาน, ป้อมยามขามใหญ่ #stopcovid #สาส
13 เม.ย. 2563
328
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ นักวิชา
12 เม.ย. 2563
291
วันที่ 12 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณจุดหน้าชลประทาน, ป้อมยามขามใหญ่ #stopcovid #สา
12 เม.ย. 2563
297
วันที่ 11 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดหน้าชลประทาน,ป้อมยามขามใหญ่ #stopcov
11 เม.ย. 2563
319
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นาประยงค์ สวัสดี น.ส.สุนิสา ทองศรี นางสุภาพร โถนะวัน ออกปฏิบัติงานเฝ้าระว
11 เม.ย. 2563
285
วันที่ 10 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดหน้าชลประทาน,ป้อมยามขามใหญ่ #stopcov
10 เม.ย. 2563
319
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข น.ส.ปิยะนุช ทะวา น.ส.ฉัตรนภา คนองเดช ออกปฏิบัติงานเฝ้าระ
10 เม.ย. 2563
309
วันที่ 9 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดศาลากลางอุบลราขธานี,ป้อมยามขามใหญ่ #stopcov
09 เม.ย. 2563
306
วันพฤหัสบดีที่่ 9 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ น.ส.วรวรรณ โพธิบาตร น.ส.ยุพิน ลาฟอง ออกปฏิบัติงานเฝ้าระว
09 เม.ย. 2563
344
วันพฤหัสบดีมี่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.10 น.นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ได้ออกมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และวางแผนรับผู้โดยสารจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลรา
09 เม.ย. 2563
273
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.30-11.30 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เมืองอุบลราชธานีออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดแจระแม ณ จุดป้อมยามขามใหญ่ #stopcovi
08 เม.ย. 2563
350
วันพุธ ที่8 เมษายน 2563 (08.30-16.30​ น.)​ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอนุวัช คำ​ล้าน​ สสอ.เมืองอุบล​ น.ส.สุภาพร โถนะวัน​ ร
08 เม.ย. 2563
302
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 18.01น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดป้อมยามขามใหญ่ หน้าศาลากลาง #st
07 เม.ย. 2563
317
วันอังคารที่่ 7 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกรู แก่นการ น.ส.ณัฐนีพร ปัตนัย น.ส.กรลินตา ศิลาโชติ ออกปฏิบัติงานเฝ้าระ
07 เม.ย. 2563
299
วันที่ 6 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดป้อมยามขามใหญ่ หน้าศาลากลาง#stopcovid #สา
06 เม.ย. 2563
324
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง​คัดกรอง COVID-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ
06 เม.ย. 2563
326
วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.25 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ สถานีขนส่ง อุบลราชธานี #stopcovid
05 เม.ย. 2563
348
วันที่ 5 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดป้อมยามขามใหญ่ หน้าศาลากลาง#stopcovid #สาส
05 เม.ย. 2563
299
วันเสาร์ที่่ 4 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายเทพา รักษาศรี นางรัชณีญา ธนสารกูล น.ส.กรลินตา ศิลาโชติ ออกปฏิบัติงานเฝ้าระ
04 เม.ย. 2563
360
วันที่ 4 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดป้อมยามขามใหญ่ , หน้าสาลากลาง #stopcovid #สา
04 เม.ย. 2563
327
1 2 3 4 5 6