หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า

กิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10:40น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทัพไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
19 ก.ย. 2566
9
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.รพ.สต.หนองแกลงพื้นที่
19 ก.ย. 2566
9
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและนายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ง
19 ก.ย. 2566
13
นที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางสำราญ พูลทอง ผอ.รพ.
19 ก.ย. 2566
2
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำ
18 ก.ย. 2566
5
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้
18 ก.ย. 2566
5
วันที่ 18-19 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชราชีวายืน
18 ก.ย. 2566
6
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางสาวปิยะนุช ทะวา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิ
15 ก.ย. 2566
10
วันที่ 14-15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.กัญญารัตน์ ฝ่ายพัฒนารูปแบบบริการ, ฝ่ายส่งเ
14 ก.ย. 2566
7
นที่ 13 กันยายน 2566. เวลา 9.30-12.00น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพัลลภ ไกยะวินิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญกา
13 ก.ย. 2566
11
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและนายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานผู้สูงอายุ ร่วมโครงก
13 ก.ย. 2566
9
วันที่ 13-14 กันยายน 2566 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นส.วรรณวิสา คลังเจริญ พว.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
13 ก.ย. 2566
11
เรียนท่าน สสอ.เมืองอุบลราชธานีและท่านผช.สสอ.เมืองอุบลราชธานี วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. น.ส.กนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานอนามัยโรงเรียน สสอ.เมืองอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธ
11 ก.ย. 2566
4
วันที่ 11 กันยายน 2566. เวลา 08.30-16.30น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางรุ่งรัตน์ สายทอง พว.ชำนาญการ รพ50พรรษ
11 ก.ย. 2566
4
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและนางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานผู้
11 ก.ย. 2566
4
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสอ.เมืองอุบลฯ ร่วมกิจกรรมชมรมจริ
08 ก.ย. 2566
4
วันที่ 8กันยายน 2566. เวลา 08.30-16.30น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ พว.ชำนาญการ เป็นวิทยาก
08 ก.ย. 2566
6
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและนางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมโครงการถวายการดูแลสุ
08 ก.ย. 2566
4
วันที่ 7 กันยายน 2566. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
07 ก.ย. 2566
6
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางสาวปิยะนุช ทะวา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบั
06 ก.ย. 2566
14
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสอ.เมืองอุบลฯ ร่วมกิจกรรมชมรม
31 ส.ค. 2566
18
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง (A:Active) พื้นที่นำร่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนว
31 ส.ค. 2566
12
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการจังหวัดอุบ
25 ส.ค. 2566
4
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสอ.เมืองอุบลฯ ร่วมกิจกรรมชมรมจริยธ
24 ส.ค. 2566
4
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่่อมและพลัดตกหกล้มแบบครบวงจร ในพื้นที่ รพ.สต.ปทุม พื้นที่นำร่
11 ส.ค. 2566
4
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการเดือนสิงหาคม 2566
10 ส.ค. 2566
4
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสอ.เมืองอุบลฯ ร่วมกิจกรรมชมรมจริยธรร
09 ส.ค. 2566
4
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษาฯ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษา
08 ส.ค. 2566
4
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษาฯ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษา
08 ส.ค. 2566
4
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและน.ส.กนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานผู้สูงอาย
07 ส.ค. 2566
22
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและน.ส.กนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานผู้สูงอายุ สำนักงานสาธา
07 ส.ค. 2566
18
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมต้อนรับคณะเดินทางจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม รพ.สต.ปะอาว
26 ก.ค. 2566
54
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเ
26 ก.ค. 2566
45
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ. 50 พรรษาฯ รอบที่2/25
26 ก.ค. 2566
43
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ. 50 พรรษาฯ รอบที่2/25
26 ก.ค. 2566
24
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเลือกสรรพนัก
24 ก.ค. 2566
20
วันที่ 25กรกฎาคม 2566 เวลา 15.39น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสสอ.เมืองอุบลฯ ร่วมกิจกรรมชมรมจริยธ
25 ก.ค. 2566
26
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ
25 ก.ค. 2566
27
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ นิเทศงานผสมผสาน คปสอ. 50 พรรษาฯ รอบท
25 ก.ค. 2566
22
วันที่ 25กค. 2566. เวลา 13.30น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ พว.ชำนาญการงานการแพทย์ฉุกเฉิน 2.นา
25 ก.ค. 2566
18
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสาวเบญจพรรณ พลสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบ งานฝ่ายไอที
25 ก.ค. 2566
22
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ
24 ก.ค. 2566
23
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ
24 ก.ค. 2566
24
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษาฯ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่า
21 ก.ค. 2566
30
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ.50 พรรษาฯ นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่า
21 ก.ค. 2566
26
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและ นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางสาวปิยะนุช ทะวา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบั
21 ก.ค. 2566
20
20 กค. 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เมืองและ จนท.ควบคุมโรคทุก รพ.สต. และทีม รพ.50พรรษาฯพร้อมด
20 ก.ค. 2566
31
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นำทีมบุคลากรสาธารณสุข สังกัด สสอ.เมืองอุบลราชธานี จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจัง
20 ก.ค. 2566
26
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจพรรณ พลสวัสดิ์ ฝ่ายไอที นางสาวพิชญสุด
20 ก.ค. 2566
23
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น. นายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนาย วณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอนุวัช คำล้าน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธ
19 ก.ค. 2566
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9