หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

กิจกรรม

วันที่ 11ตุลาคม 2563 เวลา 06.45-10.00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน คัดกรองโรคCOVID-19ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดั
11 ต.ค. 2563
48
วันที่ ๓๐ กย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ๑.นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๓.นางรัชณีญา
30 ก.ย. 2563
54
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 06.30-10.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมร่างกายและคัดกรองโรคCOVI
28 ก.ย. 2563
59
วันที่27กย.63เวลา 08.00-16.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ 2.นส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ์ ออกหน่วยปฐมพยาบาล ประจำจุดสอบวัดความรู้ กพ .ประจำปี2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราช
27 ก.ย. 2563
30
วันที่26 กย.63เวลา 08.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง ออกคัดกรองโควิด -19 ที่งานประชุมรับนโยบายและมุทิตาจิตพนักงานที่เกษียณอายุของ ธนาคารธกส. ณ ห้องประชุมทับ
26 ก.ย. 2563
27
วันที่24 กย.63เวลา 13.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ฝ่ายควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง ออกกำกับ ติดตาม และแนะนำการดำเนินการแก่ผู้จัดงานมหกรรมสินค้า ออร์แกนิค ให้เป็นไปตามคำส
24 ก.ย. 2563
26
วันที่ 26สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00เป็นต้นไป นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1.นายพัลลภ ไกยะวินิจ 2.น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ 3.น.ส.ป
26 ส.ค. 2563
52
นที่ 24สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-20.00 น. นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1.นางสุภาภรณ์ บุญมาศ 2.นางเกษร ประชุมแดง 3.น.ส.ปิยะนุช ทะวา 4
24 ส.ค. 2563
37
วันที่ ..3. กรกฏาคม 2563 นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข 2. น.ส.เบญพรรณ พลสวัสดิ์ 3.นางสุภาภรณ์ เพี๊ยะวงศ์ 4
03 ก.ค. 2563
104
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นาย ปารมี สุกใส 2. น
30 มิ.ย. 2563
66
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์​ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเบญจพรรณ พลสว
29 มิ.ย. 2563
88
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเบญจพรรณ พลสว
28 มิ.ย. 2563
84
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ 2.
27 มิ.ย. 2563
93
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
26 มิ.ย. 2563
73
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายกัมปนาท ศรีพูล
25 มิ.ย. 2563
59
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2. น
24 มิ.ย. 2563
76
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 23​มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอนุ​วัช​ คำ​ล้าน
23 มิ.ย. 2563
55
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2
22 มิ.ย. 2563
75
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางพจนีย์ ขัดโพธิ์
21 มิ.ย. 2563
82
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข
20 มิ.ย. 2563
64
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
19 มิ.ย. 2563
79
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลั
18 มิ.ย. 2563
83
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 17มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเจริญ
17 มิ.ย. 2563
102
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเ
16 มิ.ย. 2563
85
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2
15 มิ.ย. 2563
71
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวปิยะนุช ทะวา
14 มิ.ย. 2563
72
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพัน
13 มิ.ย. 2563
80
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
12 มิ.ย. 2563
67
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2
11 มิ.ย. 2563
60
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเจริ
10 มิ.ย. 2563
74
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2. น
09 มิ.ย. 2563
79
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข
08 มิ.ย. 2563
69
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2.
07 มิ.ย. 2563
93
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายปารมี สุกใส 2. นางส
06 มิ.ย. 2563
83
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2. นา
05 มิ.ย. 2563
99
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นายอังกูร แก
04 มิ.ย. 2563
72
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล
03 มิ.ย. 2563
67
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพันธ์ นายอนุวัช ค
02 มิ.ย. 2563
86
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณ
01 มิ.ย. 2563
60
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกูร แก่นกุล นส.เบญจพรรณ พ
31 พ.ค. 2563
80
(.)วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าทีสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล นั
30 พ.ค. 2563
77
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธ
29 พ.ค. 2563
59
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพันธ์ นายนัฐวุฒิ จ
29 พ.ค. 2563
57
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ นายชนชล นาค
28 พ.ค. 2563
79
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่27 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นางสาวกรลิณตา ศิลา
27 พ.ค. 2563
55
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นาย อนุ​วัช​ คำ​ล้าน นายชลชล​ นาคแ
26 พ.ค. 2563
79
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นางสาวกรลิณตา
25 พ.ค. 2563
58
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นางสาวกนกวรรณ ส
24 พ.ค. 2563
83
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นายโอภาส สุกใส
23 พ.ค. 2563
85
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสาวกนกวรรณ. ลอยนวล นางสาวเบญจพรรณ
22 พ.ค. 2563
82
1 2 3 4