หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

กิจกรรม

วันที่ ..3. กรกฏาคม 2563 นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข 2. น.ส.เบญพรรณ พลสวัสดิ์ 3.นางสุภาภรณ์ เพี๊ยะวงศ์ 4
03 ก.ค. 2563
37
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นาย ปารมี สุกใส 2. น
30 มิ.ย. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์​ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเบญจพรรณ พลสว
29 มิ.ย. 2563
31
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเบญจพรรณ พลสว
28 มิ.ย. 2563
27
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ 2.
27 มิ.ย. 2563
24
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
26 มิ.ย. 2563
19
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายกัมปนาท ศรีพูล
25 มิ.ย. 2563
18
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2. น
24 มิ.ย. 2563
17
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 23​มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอนุ​วัช​ คำ​ล้าน
23 มิ.ย. 2563
17
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2
22 มิ.ย. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางพจนีย์ ขัดโพธิ์
21 มิ.ย. 2563
17
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข
20 มิ.ย. 2563
20
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
19 มิ.ย. 2563
20
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลั
18 มิ.ย. 2563
27
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 17มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเจริญ
17 มิ.ย. 2563
28
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเ
16 มิ.ย. 2563
25
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2
15 มิ.ย. 2563
24
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวปิยะนุช ทะวา
14 มิ.ย. 2563
25
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพัน
13 มิ.ย. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล 2.
12 มิ.ย. 2563
20
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2
11 มิ.ย. 2563
16
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาววรรณวิสา คลังเจริ
10 มิ.ย. 2563
24
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2. น
09 มิ.ย. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข
08 มิ.ย. 2563
22
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2.
07 มิ.ย. 2563
39
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นายปารมี สุกใส 2. นางส
06 มิ.ย. 2563
42
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสุคนธา ไพเราะ 2. นา
05 มิ.ย. 2563
38
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นายอังกูร แก
04 มิ.ย. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล
03 มิ.ย. 2563
29
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพันธ์ นายอนุวัช ค
02 มิ.ย. 2563
33
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณ
01 มิ.ย. 2563
26
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกูร แก่นกุล นส.เบญจพรรณ พ
31 พ.ค. 2563
24
(.)วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าทีสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ประกอบด้วย 1. นายอังกูร แก่นกุล นั
30 พ.ค. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธ
29 พ.ค. 2563
20
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางวรรณทรัตน์ ยิ่งพันธ์ นายนัฐวุฒิ จ
29 พ.ค. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ นายชนชล นาค
28 พ.ค. 2563
19
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่27 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นางสาวกรลิณตา ศิลา
27 พ.ค. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นาย อนุ​วัช​ คำ​ล้าน นายชลชล​ นาคแ
26 พ.ค. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นางสาวกรลิณตา
25 พ.ค. 2563
16
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ นางสาวกนกวรรณ ส
24 พ.ค. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นายโอภาส สุกใส
23 พ.ค. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสาวกนกวรรณ. ลอยนวล นางสาวเบญจพรรณ
22 พ.ค. 2563
21
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 21พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข น.ส.กรลินตา ศ
21 พ.ค. 2563
23
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสุคนธา ไพเราะ น.ส.สุนิสา ทองศรี
20 พ.ค. 2563
20
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชนวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ พยาบาลวิชาชีพช
19 พ.ค. 2563
43
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.31 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวีดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯร่วมกับนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปลัดอำเภอ ทีมเทศ
17 พ.ค. 2563
49
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ น.ส.เบญจพรรณ พลสวั
16 พ.ค. 2563
41
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ น.ส.ปิยะนุช ทะ
15 พ.ค. 2563
35
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่14พฤษภาคม2563 นายนคร ศิริปริญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และส่วนราชการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายเธียรชั
14 พ.ค. 2563
33
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอังกูร แก่นกูล น.ส.กนกวรรณ ลอ
14 พ.ค. 2563
35
1 2 3 4