ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-242781 แฟกซ์ 045-244830
https:///www.ssomueng.com
ssoubon@gmail.com