ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่างๆ

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมเครื่องมือตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม โดยสถาบัน เก้าเก้าเทรนด์นิ่ง/ 2.ประชาสัมพันธื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตร เทคนิคบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร /หลักสูตรเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล/หลักสูตรวิทยากรแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต 3.ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนบำบัด 4.ประชาสัมพันธ์ชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการประจำปี 2562 5.ประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น

24 กรกฎาคม 2562 11:01 น. Update By สุคนธา ไพเราะ