นพ.สสจ.อุบลฯ แจ้งทุกพื้นที่ใช้มาตรการเข้ม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นพ.สสจ.อุบลฯ แจ้งทุกพื้นที่ใช้มาตรการเข้ม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

26 พฤษภาคม 2562 00:00 น. Update By เบญจพรรณ พลสวัสดิ์