สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการรับจดแจ้งครอบครอง กัญชา พิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการรับจดแจ้งครอบครอง กัญชา พิเศษ

19 พฤษภาคม 2562 00:00 น. Update By เบญจพรรณ พลสวัสดิ์