ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง"เพื่อถวานเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่18กรกฏาคม 2562

24 มิถุนายน 2562 14:30 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย