นิมนต์พระสงฆ์เครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษาฯเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัดเครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

11 มีนาคม 2563 08:32 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย