เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8018 ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล ได้ที่ สายด่วน 1422

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

04 มีนาคม 2563 13:55 น. Update By เบญจพรรณ พลสวัสดิ์