ขอให้ตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย

11 ตุลาคม 2565 10:01 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย