ขอให้แจ้งเตือนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นผ่านระบบหมอพร้อม

18 มกราคม 2565 14:23 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย