ขอเชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(ERM2)

16 พฤศจิกายน 2564 10:10 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย