วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ นักวิชา
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ นักวิชาการเงินและบัญชี นายสุธรรม ผลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยทันตาภิบาล ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวัง​คัดกรอง COVID-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี โดย -แจกหน้ากากผ้า - ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสและการป้องกันตนเองทางเสียงตามสายและรายบุคคล - คัดกรองผู้โดยสารขึ้นลงรถ และผู้ประกอบการ คนขับรถพนักงานประจำรถโดยสารงไกลและพนักงานทำความสะอาด