วันที่ 9 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดศาลากลางอุบลราขธานี,ป้อมยามขามใหญ่ #stopcov
วันที่ 9 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดศาลากลาง,ป้อมยามขามใหญ่ อุบลราขธานี #stopcovid #สาสุขเมืองอุบล #ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบล