วันพฤหัสบดีมี่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.10 น.นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ได้ออกมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และวางแผนรับผู้โดยสารจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลรา
วันพฤหัสบดีมี่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.10 น.นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ได้ออกมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และวางแผนรับผู้โดยสารจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี