วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.25 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ สถานีขนส่ง อุบลราชธานี #stopcovid
วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.25 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ สถานีขนส่ง อุบลราชธานี #stopcovid #สาสุขเมืองอุบล #ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบล #ประเทศไทยต้องชนะ