วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ 1.นางประสิทธิพร แก้วพรหม 2.นางดารา โคตรอาสา 3.น
วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ 1.นางประสิทธิพร แก้วพรหม 2.นางดารา โคตรอาสา 3.นส.ยุพิน ลาฟอง 4.นส.กนกวรรณ สุขอุทัย 5.นส.ธัญญภัสร์ เกียรติเศรษฐการ ปฏิบัติงานคัดกรอง COVID-19 หน่วย รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ #สสอ.เมืองอุบลราชธานี