วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 06.00-7.30 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2.นางสาวเบญจพรรณ พลสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 06.00-7.30 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2.นางสาวเบญจพรรณ พลสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกปฏิบัติงานคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 "ในกิจกรรม หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมือง" จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง โดยมี ท่านวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี