วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ นส.วัลภา ไชยโกฎิ นางเกษร ประชุมแดง นางกัลยา ฤาชา ออกดำเนิน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ นส.วัลภา ไชยโกฎิ นางเกษร ประชุมแดง นางกัลยา ฤาชา ออกดำเนินการตรวจแนะนำการจัดคิวจำหน่ายขนมปัง little C ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี พบว่า 1. มีการแจกบัตรคิวในการซื้อสินค้า ของวันพรุ่งนี้ ในเวลา 17.00น.วันนี้บริเวณลานจอดรถชั้น G (ลานทานตะวัน)หมายเหตุ ถ้ามาก่อนเวลา 17.00 น.หากพนักงานพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 2.จัดระเบียบโดยพนักงานของห้างฯ วันนี้จำนวน 500 คิวและจัดระบบเป็น 5 รอบ โดยให้เข้ารอบล่ะ 100 คิวและได้การแจ้งคิวพิเศษสำหรับผู้รับบริการในห้างโดยเมื่อท่านใช้บริการชื้อสินค้าหรือรับประทานอาหาร ครบ 300 บาท จะได้สิทธิ์ในการชื้อขนม1 สิทธิ์ แต่ไม่ว่าท่านจะชื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารมากกว่า 300 บาท ก็ได้เพียง 1 สิทธิ์และให้จำนวน 400 คิว ต่อวัน 3.มีการประชาสัมพันธ์การจัดระบบ เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิได้รับความร่วมมือจากผู้มารอรับคิว 4.การจัดจำหน่ายลูกค้าไม่ต้องมานอนรอมาตอนห้างเปิดใน 100 คิวแรก (ใน 1 ชม )และให้เดินแถวเข้าซื้อสินค้าคราวละ 25 คิว ตามเวลาที่กำหนดไว้ 5.คิวwalk in ลูกค้าห้าง แทรกซื้อในแต่ละรอบ