วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายอังกูร แก่นกุล นายชนชล นาคแนวดี ออกดำเนินการ ออกตรวจคัดกรอง COVID-19 แก่เจ้าหน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายอังกูร แก่นกุล นายชนชล นาคแนวดี ออกดำเนินการ ออกตรวจคัดกรอง COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 3 โครงการทดสอบความรู้ทางกฎหมายจราจรและทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานหน้าที่จราจรในสังกัด จำนวน 428 นาย ณ ตึกเพรสซิเด้นท์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น อุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ