วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.กนกวรรณ สุขอุทัย นางชมัยพร แจ่มพันธ์ุ นางกัลยา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.กนกวรรณ สุขอุทัย นางชมัยพร แจ่มพันธ์ุ นางกัลยา ฤาชา ออกดำเนินการตรวจแนะนำการจัดคิวจำหน่ายขนมปัง little C ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี พบว่า 1. มีการแจกบัตรคิวในการซื้อสินค้า ของวันพรุ่งนี้ ในเวลา 17.00น.วันนี้บริเวณลานจอดรถชั้น G (ลานทานตะวัน) 2.จัดระเบียบโดยพนักงานของห้างฯและสารวัตรทหาร วันนี้จำนวน 500 คิว 3.มีการประชาสัมพันธ์การจัดระบบ เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิได้รับความร่วมมือจากผู้มารอรับคิว 4.การจัดจำหน่ายลูกค้าไม่ต้องมานอนรอมาตอนห้างเปิดใน 100 คิวแรก (ใน 1 ชม )และให้เดินแถวเข้าซื้อสินค้าคราวละ 25 คิว ตามเวลาที่กำหนดไว้