วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกนกวรรณ. ส่งสุขเลิศสันติ นายพัลลถ ไกยะวินิจ นางเกษร ประชุมแดง ออกดำเนินการตรวจแ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกนกวรรณ. ส่งสุขเลิศสันติ นายพัลลถ ไกยะวินิจ นางเกษร ประชุมแดง ออกดำเนินการตรวจแนะนำการจัดคิวจำหน่ายขนมปัง little C ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี พบว่า 1. มีการแจกบัตรคิวในการซื้อสินค้า ของวันพรุ่งนี้ ในเวลา 17.00น.วันนี้บริเวณลานจอดรถชั้น G 2.จัดระเบียบโดยพนักงานของห้างฯและสารวัตรทหาร วันนี้จำนวน 500 คิว 3.มีการประชาสัมพันธ์การจัดระบบ เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มารอคิวเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี