วันที่ 31 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางภิญญา โทมุลตรี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นางสาวธัญภัสร์ เกียรติเศรษฐการ ออกดำเนินการ ออก
วันที่ 31 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางภิญญา โทมุลตรี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นางสาวธัญภัสร์ เกียรติเศรษฐการ ออกดำเนินการ ออกตรวจแนะนำ การจัดจำหน่ายขนมปัง Little C ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี พบว่า 1.มีลูกค้ามารอเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืน มาจากทั้งในจังหวัดอุบลฯ และต่างจังหวัด 2.จัดระเบียบโดย สารวัตรทหาร และแจกบัตรคิว 6.00 จำนวน 600 คิว (วันเสาร์อาทิตย์ 1คิว ซื้อขนม15ชุด ครัวซอง5 ชิ้น) 3.จัดคิวเข้าเป็นรอบๆละ 1 ชั่วโมง(100 คน) เฉพาะคิวจอง 4. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการ จัดคิว จัดระเบียบรวมทั้งแจ้งมาตรการป้องกัน โรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และได้ รับความร่วมมือจากประชาชนที่มาซื้อเป็นอย่างดี 5.สำหรับวันนี้ขนมมาน้อย งดรอบwalkin ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะบุคลากรของ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จาก ร้านขนมปังลิตเติ้ลซี เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ