วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าหนัา
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าหนัาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแจระแม ได้ออกให้คำแนะนำร้านขนมlittle c (เซนทรัลอุบลราชธานี) เนื่องจากมีผู้มารอซื้อขนมเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนั่งหรือยืนรวมกันไม่มีเว้นระยะห่าง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้หาแนวทางร่วมกันกับห้างเซนทรัล ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รวมทั้งจัดให้มีระบบคิว และสถานที่รอคอยอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนหรือลูกค้าที่มารอซื้อขนม.