วันที่ 16 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกัมปนาท ศรีพูล นวก.สธ.ปฎิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศิลาโชติ ผช.จนท รับเวรต่อ(เวรบ่าย) ปฏิ
วันที่ 16 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกัมปนาท ศรีพูล นวก.สธ.ปฎิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศิลาโชติ ผช.จนท รับเวรต่อ(เวรบ่าย) ปฏิบัติงานให้บริการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและจัดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า covid-19 ณ จุดคัดกรอง บายพาสอุบล-ตระการ ( โนนหงษ์ทอง ) 16:00- 24.00 น.ครับ