วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564เวลา 19:00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นายปารมี สุกใส 2.นายอนุพันธ์. ศิริชัยวัฒนกุล 3.นายชนชล. นาคแนวดี จนท.ปร
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564เวลา 19:00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นายปารมี สุกใส 2.นายอนุพันธ์. ศิริชัยวัฒนกุล 3.นายชนชล. นาคแนวดี จนท.ประจำ สนง.สสอ.เมืองอุบลราชธานี ร่วมออกปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม พร้อมทั้งการติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไม่รวมกลุ่ม, สวมแมส, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (DMHTT) และการให้คำแนะนำเรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่จำนวน 5 ร้าน ดังนี้ - 20+ - ที่...อุบลฯ - มาสุข MASUK UBON - บ้านวิถีสุข และ IMPRESSION SUNRISE