วันที่ 11ตุลาคม 2563 เวลา 06.45-10.00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน คัดกรองโรคCOVID-19ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดั
วันที่ 11ตุลาคม 2563 เวลา 06.45-10.00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน คัดกรองโรคCOVID-19ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่1/2563 ณ. สนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม