#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 11.11 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุ
#อำเภอเมืองอุบลราขธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 11.11 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯออกตรวจเยี่ยม จุดสกัด จุดคัดกรอง Covid19 ณ จุดป้อมยามขามใหญ่,หน้าชลประทาน #stopcovid #สาสุขเมืองอุบล #อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน