วันที่ 25 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าชลประทาน ,ป้อมยามขามให
วันที่ 25 เมษายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติงานจุดคัดกรองหรือจุดสกัด COVID-19 ณ จุดตรวจหน้าชลประทาน ,ป้อมยามขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ????โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ​ประชาชนที่สัญจรเข้ามายังอำเภอเมืองอุบลราชธานี ????ให้คำแนะนำล้างมือบ่อยๆอย่างน้อย 20 วินาที กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ????ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และการป้องกัน ????แนะนำผู้เดินทางจาก กทม.และปริมณฑล กักตัวเอง 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำ 1.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 2.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 3.ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 4.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 5.หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 6.ให้สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา